РЕЗОЛЮЦІЯ Міжнародного форуму на підтримку української мови “Нас об’єднає мова”

РЕЗОЛЮЦІЯ
Міжнародного форуму на підтримку української мови
“Нас об’єднає мова”
від 1-го липня 2015 р.

Оприлюднено 20-го липня 2015 р.
м. Київ

Ми, учасники Міжнародного форуму на підтримку української мови “Нас об’єднає мова”, констатуємо:

‒ українська мова зазнавала заборон і репресій упродовж сотень років,

‒ за часів окупації України проводилася політика зросійщення, внаслідок якої українську мову було усунуто з широких сфер суспільного життя,

‒ після відновлення Незалежності, внаслідок залишення при владі старих комуністичних кадрів, питаннявідродження української мови нехтувалося,

‒ агресивна інформаційно-пропагандистська кампанія, як зовнішня, так і внутрішня, була спрямована на подальше зросійщення держави,

‒ сьогоднішня російська агресія та окупація чистини української території стали можливими внаслідок тотальної русифікації східних областей і Криму через байдужість і боязнь української влади провести дерусифікацію та впровадити українську мову в державне і суспільне життя України.

В умовах, які склалисяукраїнська мова повинна стати об’єднавчим чинником для усіх громадян України.

Україна це єдине місце на планеті, де може і повинна повноцінно розвиватися українська мова. Тож закликаємо усіх українців дотримуватися трьох основних принципів:

1. Кожен громадянин має право вільно спілкуватися в побуті будь-якою мовою.

2. Кожен громадянин України повинен знати і поважати українську – державну – мову.

3. Держава повинна всебічно підтримувати українську мову і сприяти її відродженню, гарантувати розвиток української мови на підставі розуміння того, що державна мова є об’єднавчим і націєтворчим чинником поза яким неможлива ні українська демократична держава, ні сама модерна політична ідентичність українців.

Ми вимагаємо від Президента, Прем’єр-міністра, Верховної Ради України звернути прискіпливу увагу на питання відродження української мови, в тому числі як чинника національної безпеки держави.

Зокрема, ми вимагаємо:

 • від Президента України – зобов’язати керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування керуватися у своїй діяльності Указом Президента України від 15.02.2010 р. №161/2010 «Про Концепцію державної мовної політики»;

 • від Президента України – доручити міністрові закордонних справ України підтримати міжнародну ініціативу про позбавлення російської мови статусу офіційної мови ООН, з огляду на те, що статус міжнародної мови був утрачений російською мовою з припиненням чинності Варшавського договору, а також через використання Російською Федерацією мовного питання для виправдання збройної агресії;

 • від Верховної Ради України – не надавати російській мові спеціального статусу;

 • від Верховної Ради України – внести на розгляд парламенту законопроект «Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні» авторства С.Головатого, О.Сироїд, В.Яворівського, М.Матіос і І.Фаріон або законопроект «Про порядок застосування мов в Україні», розроблений групою фахівців під керівництвом Л.Кравчука;

 • від Верховної Ради України – внести на розгляд парламенту законопроект про внесення змін в Адміністративний кодекс України і Кримінальний кодекс України щодо відповідальності за обмеження або порушення прав громадян України на вільне використання, застосування і функціонування державної мови у всіх сферах життя й на одержання інформації українською мовою;

 • від Голови Верховної Ради – провести в найближчому часі парламентські слухання про стан української мови в країні;

 • від Прем’єр-міністра України – невідкладно розробити та затвердити Державну програму всебічного розвитку і функціонування української мови як державної;

 • від Президента, Верховної Ради і Прем’єр-міністра України – створити державний орган регулювання мовної політики для вивчення стану і для розробки та контролю за впровадженням української мови в усіх сферах суспільного життя держави;

 • від Прем’єр-міністра і Кабінету міністрів України – терміново відновити мовлення українських каналів в Донецькій та Луганській областях, особливо на окупованих територіях;

 • від Кабінету міністрів України – внести на розгляд парламенту законопроект про національний культурний продукт з визначенням державної мови як одного з основних критеріїв визнання продукту національним;

 • від Кабінету міністрів України – передбачити у проекті довгострокової стратегії розвитку культури конкретні кроки щодо всебічної підтримки державної мови в усіх сферах культури;

 • l від Кабінету міністрів України – передбачити у законопроекті «Про освіту» всебічні гарантії прав на одержання освіти державною мовою на всіх рівнях;

 • від Конституційного Суду України – скасувати закон «Про засади державної мовної політики»;

 • від Міністра освіти й науки України – ініціювати внесення змін до закону «Про вищу освіту», передбачивши надання дисципліні «Українська мова за професійним спрямуванням» (або «Ділова українська мова», або «Культура українського мовлення» тощо) статусу навчальної дисципліни для обов’язкового опанування у вищих навчальних закладах студентами всіх спеціальностей як природничого, так і гуманітарного профілів із чітко визначеним для неї мінімумом кредитів ЄКТС – не менше 4 кредитів – та формою контролю – екзамен.

 • від Кабінету міністрів України ухвалити рішення про заборону ввезення російських книжок в Україну, зміст яких наповнено духом московського імпершовінізму, що виступає складовою гібридної війни Росії проти незалежної України;
 • від Прем’єр-міністра України та виконавчої влади здійснювати моніторинговий контроль за обов’язковим дотриманням ст. 10 Конституції України в усіх державних закладах, установах, організаціях тощо;

 • від Верховної Ради і Прем’єр-міністра України закріпити на законодавчому рівні обов’язкову кваліфікаційну вимогу «вільне володіння українською мовою» для викладачів (вчителів, вихователів) усіх освітніх закладів.

 • від міністра освіти і науки України – взяти на особистий контроль виконання ст. 48 Закону України «Про вищу освіту» (Стаття 48. Мова викладання у вищих навчальних закладах 1. Мовою викладання у вищих навчальних закладах є державна мова.);

 • від Донецької обласної адміністрації – негайно призначити керівників управлінь освіти та культури в Донецькій області.

Хоча статус державної для української мови закріплений в Конституції України, на практиці майже нічого не робиться задля відновлення історичної справедливості – відродження української мови як найдорожчого національного надбання і головного об’єднавчого чинника українського народу.

Ми вимагаємо аби найближчим часом були прийняті закони про:

— проведення обов’язкових іспитів з української мови для державних службовців; службовців органів місцевого самоврядування; кандидатів у депутати всіх рівнів; сільських, селищних і міських голів; працівників державних установ, підприємств та організацій; працівників державних ЗМІ; працівників наукових та освітніх установ і закладів; персоналу у сфері послуг;

— створення Державної навчально-екзаменаційної системи «Український мовний диплом»;

— створення Національного методичного центру для розробки і вдосконалення програм курсів української мови із специфікою професій і посад;

— затвердження Державних вимог і норм «Шість рівнів володіння державною українською мовою» на базі «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання»;

— надання повноваження контролю за педагогічними кадрами Міністерству освіти та науки;

— обов’язковість трансляцій на радіо і телебаченні передач з 75%-им україномовним змістом без поєднання з російською.

Ми вимагаємо, аби найближчим часом Уряд прийняв і почав втілювати програму вивчення і поширення української мови серед населення Криму і Сходу, як частину реалізації державної політики щодо консолідації українського народу навколо нашої спільної культури, історії та мови.

Ми вимагаємо негайно опрацювати і почати впровадження державної культурної програми, спрямованої на те, щоб піднести престиж української мови й культури, насамперед шляхом створення високоякісного українського культурного продукту. Українська мова повинна стати першою мовою спілкування в усіх без винятку царинах життя України, мовою міжетнічного спілкування в Україні.

Ми звертаємося до представників вітчизняного підприємництва, фермерських об’єднань, асоціацій підприємців та промисловців, власників кафе, ресторанів, торгових центрів з пропозиціями:

– посилити роль та значення державної мови при формуванні логотипів підприємств, розробці торгових марок, брендів та формування основних розділів у планах маркетингового просування товарів і послуг,

– приступити до українізації всіх ланок процесу сервісного обслуговування покупців, налагодження діалогу торгового персоналу з покупцями й клієнтами в діловому україномовному режимі,

– забезпечити домінування державної мови у процесі визначення назв кафе, ресторанів, готелів, торгових центрів, підприємств, компаній та інших закладів, при виборі мовного режиму виходу ділових видань для підприємців, покупців та клієнтів, при визначенні мовного режиму ведення всіх форм рекламної пропаганди, віртуального спілкування представників комерційних структур з потенційними клієнтами та покупцями на корпоративних сайтах в інтернет-мережі, при налагодженні мелодійного та мовного супроводження покупців в магазинах, на базарах і в торгових центрах, при оформленні пакувальних матеріалів, цінників, довідкових матеріалів, вивісок, написів у вітражах.

Тільки разом, об’єднавшись на ґрунті того, що робить нас українцями і що намагались знищувати наші вороги, в першу чергу об’єднавшись навколо рідної мови і культури, ми зможемо подолати виклики, які стоять перед нами, і рухатись вперед у напрямку європейської інтеграції, розвитку і процвітання.

Слава Україні!

Комітет успішно провів Форум “Нас об’єднає мова”

1-го липня в Києві відбувся Міжнародний Форум на підтримку української мови “Нас об’єднає мова”. У Форумі взяли участь фахівці, активісти, журналісти, освітяни та інші. Понад двісті учасників зараз опрацьовують Резолюцію Форуму, яка буде направлена Президенту Прем’єр-міністру і народним депутатам України.

Запис усіх виступів на пленарних засіданнях Форуму можна подивитись тут:

На фото: голова Координаційної ради з питань захисту української мови Тарас Марусик, голова оргкомітету Всеукраїнського комітету захисту української мови Олесь Доній, голова ГО “И так поймут” Роман Матис, голова виконкому Всеукраїнського комітету захисту української мови Іван Лозовий.
Panel A

 

 

 

 

Сьогодні проходить Форум “Нас об’єднає мова”

Живу трансляцію — лайв-стрім — сьогоднішнього Міжнародного “Форуму на підтримку української мови “Нас об’єднає мова” можна дивитись тут:
Лайв-стрім Форуму “Нас об’єднає мова”

Програма Форуму в додатку:

150701 PROHRAMA 07

Запрошуємо до участі у Міжнародному “Форумі на підтримку української мови “Нас об’єднає мова”

Міжнародний “Форум на підтримку української мови “Нас об’єднає мова”  відбудеться 1-го липня 2015 р. в Києві у Холі чемпіонів бізнес-центру НСК “Олімпійський” за адресою: вул. Велика Васильківська, 55 (зупинка метро “Олімпійська”, колишня станція “Республіканський стадіон”). Початок рівно о 10:00 (реєстрація з 8-ої ранку до 10:00).

До участі у Форумі запрошуються активісти, науковці, урядовці, громадські діячі, представники ЗМІ з усіх регіонів України та усі, кого цікавить і турбує питання повноцінного відродження української мови.

Мета Форуму: голосно заявити усьому українському суспільству, що настав час повністю відновити і відродити українську мову, навколо якої повинні об’єднуватись усі громадяни України у цей складний для нашої держави час.

Реєструватись для участі у Форумі можна, заповнивши і відправивши анкету, яку можна відкрити тут: АНКЕТА для реєстрації.

Витрати на транспортування для учасників відшкодовуються організаторами Форуму.

Серед виступаючих будуть (список будемо осучаснювати – зараз станом на 15.06.2015):

 • Левко Лук’яненко
 • міністр освіти і науки України Сергій Квіт
 • Олесь Доній
 • сестри Тельнюк
 • брати Капранови
 • голова Товариства білоруської мови ім. Франциска Скорини Олег Трусов
 • голова Державної комісії з питань литовської мови пані Дайва Вайскєне
 • блоґер Сергій Іванов
 • командир роти батальйону Айдар Ігор Лапін

 

Крім пленарних засідань передбачається робота по секціях:

 1. юридична секція
 2. секція по популярній культурі
 3. секція по ЗМІ
 4. секція для активістів
 5. секція “Мовна політика в Україні та в інших державах”
 6. секція “Безкоштовні курси української мови”

 

Остаточна програма Форуму буде опублікована ближче до 1-го липня.

Україніські ЗМІ повідомили про мітинг під Верховною Радою на підтримку української мови

РБК Україна:
“Під Радою на захист української мови мітингують близько 50 осіб”
http://www.rbc.ua/ukr/news/accidents/pod-radoy-v-zashchitu-ukrainskogo-yazyka-mitinguyut-okolo-50-22072014094300

ТБ ZiK:
“Під Верховною Радою – відразу кілька пікетів, правоохоронці і суперечки”
Пікетувальники висловлювали різні думки щодо статусу української мови та ситуації на Донбасі. Постійно спалахують гострі суперечки.
http://zik.ua/tv/project/stream/news/11297

Українські національні новини:
“Біля ВР пройшла серія протестних акцій СТРІМ,ФОТО”
Інші активісти виступали за збереження статусу української мови та вимагали відміни внесення змін до Конституції України, які передбачають можливість територіальних громад обирати офіційну мову.
http://www.unn.com.ua/uk/news/1367777-miting-pid-vr

Мітинг в Києві на підтримку рідної мови

Перед стінами Верховної Ради відбувся мітинг на підтримку української мови і проти запропонованих змін до Конституції згідно яких нівелюється статус державної для української мови.

У мітингу взяли участь народний депутат України і голова оргкомітету Всеукраїнського комітету захисту української мови Олесь Доній, народний депутат України Марія Матіос. Комітет продовжуватиме організовувати акції на підтримку української мови, яка, замість того аби отримати державну підтримку, піддається новим спробам русифікації. І це вже після Майдану і під час війни з російським агресором!

140722UAmova03

140722UAmova01

140722UAmova02Matios

Здійснено безкоштовну передплату журналу “National Geographic” для 15 закладів у Дніпропетровську

За сприяння осередку Всеукраїнського комітету захисту української мови у Дніпропетровській області додатково здійнено безкоштовну передплату на україномовний природознавчий журнал “National Geogrphaic” для 15 закладів і осіб Дніпропетровського регіону:

 • Днiпропетровська мiська дитяча клiнiчна лiкарня №6 (дві підписки)
 • Нiкелев Олександр Федорович (дві підписки)
 • Обласна бiблiотека для молодi iм. Свiлтова
 • село Старi Кодаки, сiльська бiблiотека
 • Днiпропетровський районний будинок “Сiм’я”
 • Днiпропетровський дитячий будинок-iнтернат
 • Днiпропетровська санаторна ЗОШ iнтернат № 5
 • Дитячий будинок сiмейного типу Кулаковськоi Л.В.
 • Карноза Сергiй Петрович (дві підписки)
 • гематологiчне вiддiлення, Днiпропетровська обласна дитяча клiнiчна лiкарня
 • травматологiчне вiддiлення, Днiпропетровська обласна дитяча клiнiчна лiкарня
 • онкологiчне вiддiлення, Днiпропетровська обласна дитяча клiнiчна лiкарня

Коаліція “КАТ” оприлюднила “Список злочинів Дмитра Табачника проти українського народу”

18го листопада 2013 р. в Києві учасники Коаліції “Анти-Табачник” представили “Список злочинів Дмитра Табачника проти українського народу.” Цей деталізований список діянь Табачника на посаді міністра освіти і науки наочно демонструє усю шкоду, завдану українському народові найбільш одіозною фігурою в теперішньому Уряді України.

В “Списку злочинів Дмитра Табачника проти українського народу” детально описано понад п’ятдесят випадків, коли Табачник на посаді міністра освіти діяв проти інтересів українського народу, проявляв чітко виражені антиукраїнські позиції, намагаючись знищувати українську мову, зневажаючи Україну і український народ. Як доведено у Списку, Табачник не тільки постійно просуває інтереси російської мови за рахунок української, а також величає радянських злочинців і зневажає борців за Незалежність України, зневажає страшну трагедію українського народу — Голодомор, розтринькує бюджетні гроші на надмірно дорогі і неякісні підручники.

Голова оргкомітету Всеукраїнського комітету захисту української мови, народний депутат України Олесь Доній заявив з цього приводу: “Останні три роки робляться завзяті, але, скажу відразу, приречені на провал спроби русифікації національної освіти. Табачник та інші провідники російського націоналізму топчуться по «святая святих» нашої освіти – українській мові та історії української нації. Проте Україна перетравлювала і не таких пригноблювачів української культури.  Російський націоналізм в Україні приречений,бо українська нація незважаючи на всі  русифікаційні потуги, обрала шлях Незалежності. Україна має власний вибір: український і європейський,  і саме такої освіти : справді української, і справді європейської потребують наші учні та студенти. І ніякі Табачники не зможуть цьому завадити. Бо Табачники приходять і відходять, а Україна була, є і буде!”

20131118_140824 C

На фото: голова виконкому Всеукраїнського комітету захисту
української мови Іван Лозовий (зліва) презентує “Список злочинів Дмитра Табачника проти українського народу”.

 

По Києву працював Літературний автобус

За ініціативою народного депутата Олеся Донія в Києві вперше проведено акцію “Літературний автобус”. Відповідно розмальований автобус курсував вулицями Києва, його пасажири – поети. Вони влаштовували мобільні поетичні вечори, читали не тільки власні вірші, а й співали. Знайомили жваву аудиторію із сучасною українською поезією – брати Капранові, Олег Коцарев, Сергій Пантюк, Олександр Демченко, Анжеліка Рудницька, Світлана Поваляєва, Артем Полежака та багато, багато інших.
Літературний автобус відвідав київські гімназії та дитячі будинкт, а також попрацював в ролі маршрутки перевозивши слухачів з Петрівки на Троєщину. Дорогою читали їм вірші.

Співорганізаторами акції виступили Всеукраїнський комітет захисту української мови, “Мистецьке об’єднання Остання Барикада”, видавництво “Грані-Т”. Літературну підтримку забезпечували видавництва Зелений Пес, Критика, Нора-Друк, Факел, Піраміда.

130523 Lit avtobus
130523 Lit avtobus - Kontrakrova
Літературний автобус на Контрактовій площі (відео)

Відбулись всеукраїнські Шевченківські читання

Продовжуючи відновлену минулого року традицію читати вірші Тараса Шевченка в день коли, згідно з його заповітом, прах Великого Пророка було перепоховано в Україні, 22-го травня відбулись Шевченківські читання по всій Україні і навіть за її межами. Читання проводили громадські активісти Всеукраїнського комітету захисту української мови в Києві, в Івано-Франківській області, в Чернігівській області, в Донецьку, Кіровограді, Луцьку, Сумах, Тернополі, Херсоні, Чернігові та інших містах України. Шевченківські читання також відбулись в столиці США Вашинґтоні завдяки ініціативі членам Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського.

130522 Chytnia - Lutsk DSC_0061

Луцьк

130522 Chytnia Kherson 01

Херсон

130522 Chytnia Kirovohrad 01

Кіровоград

130522 Chytnia Kyiv 01

Київ

130522 Chytnia Sumy 01

Суми

130522 Chytnia Ternopil 01

Тернопіль

130522 Chytnia Washington 01

м. Вашинґтон

Здійснено передплату на україномовний журнал “National Geographic” додатково для 29 закладів

За рахунок благодійних внесків Всеукраїнським комітетом захисту української мови здійснено ще передплату на журнал “National Geographic” для 29 закладів по Україні, в тому числі для 9 закладів у місті Севастополі:

1. КТБ при СНУ, м. Луцьк
2. Луцький педагогічний коледж
3. СНУ ім. Лесі Українки, географічний факультет, м. Луцьк
4. ЛНТУ, факультет екології, м. Луцьк
5. бібліотека Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ “Криворізький національний університет”
6. Житомирський державний університет імені Івана Франка
7. Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва
8. Бондар Юрій Віталійович, вчитель історії, Одеська обл.
9. Одеська обласна бібліотека ім. Грушевського
10. Одеський НВК № 84
11. Одеська обласна бібліотека для юнацтва ім. В.В.Маяковського
12. Гімназія №9, Одеса
13. КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград
14. Луганська обласна універсальна наукова бібліотека
15. Бібліотека Українсько-Канадського центру “Відродження”, м. Луганськ
16. КЗ “Луганське навчально-виховний об’єднання ном. 59″
17. КЗ “Луганський навчально-виховний комплекс спеціалізована школа І ступеня – гімназія ном. 42″
18. Академія військово-морских сил ім. П. С. Нахімова, м. Севастополь
19. Військово-морський колледж старшинского складу Академії військово-морських Сил, м. Севастополь
20. ОО “Зелений фронт”, м. Севастополь
21. ОО “Червоний хрест”, м. Севастополь
22. “Студентський актив банківської академії”, м. Севастополь
23. Українский освітній Центр, м. Севастополь
24. Середня школа № 29, м. Севастополь
25. ОО “Балаклава”, м. Севастополь
26. Лікарня № 5, м. Севастополь
27. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені О. Гончара
28. ЗОШ №45, 1-3 ступенів, м. Херсон
29. “Клуб української елітарної молоді”, м. Рівне

Українським школам-україномовні журнали!

Всеукраїнський комітет захисту української мови за підтримки Фонду Петра Порошенка, Фонду “Моя Україна” і Мистецького об’єднання “Остання Барикада” провів акцію Українським школам-україномовні журнали! здійснивши річну безкоштовну передплату на журнал “National Geographic” у 111 шкіл від Ужгорода до Луганська.

Цей журнал є офіційним виданням природничого товариства “National Geographic” і є лідером у світі серед природничих видань, який вперше почав виходити у 1888 році. Журнал є володарем численних нагород і його наклад становить понад два мільйони. Він почав виходити в Україні у квітні 2013 року виключно українською мовою.

Відео-ролик про цю акцію, якого показано на 5-ому каналі, можна переглянути натиснувши на фотографію: Відео-ролик на 5-му каналі про акцію "Українським школам-україномовні журнали!"

Список шкіл на котрі оформлена безкоштовна підписка на журнал “National Geographic” згідно акції Комітету Українським школам-україномовні журнали!:

1. Пісочинський колегіум, с. Пісочин, Харківський район
2. Ліцей мистецтв №133, м. Харків
3. Губарівський навчально-виховний комплекс, с. Губарівка, Богодухівський район
4. ЗОШ № 2, с. Пісочин, Харківський район
5. Гімназія № 6 «Маріїнська гімназія», м. Харків
6. Йосипівська загальноосвітня школа І-III ступенів, с. Йосипівка, Овідіопольський район
7. Вище професійне училище морського туристичного сервісу ОВПУ №26, м. Одеса
8. Навчально-виховний комплекс «Гімназія № 2», м. Одеса
9. ЗОШ №105, м. Одеса
10. Навчально-виховний комплекс – гімназія №7, м. Одеса
11. Дар’ївська ЗОШ I-III ступенів, с. Дар’ївка, Білозерський район
12. Школа №8, м. Херсон
13. Школа №5, м. Херсон
14. Музиківська ЗОШ I-III ступенів, с. Музиківка, Білозерський район
15. ЗОШ I-III ступенів №1, м. Херсон
16. Багатопрофільна гімназія №20, м. Херсон
17. ЗОШ I-III ступенів №44, м. Херсон
18. Спеціалізована школа №24, м. Херсон
19. ЗОШ №24, м. Кіровоград
20. ЗОШ №25, м. Кіровоград
21. ЗОШ №15, м. Кіровоград
22. Ліцей-школа №8, м. Кіровоград
23. ЗОШ №35, м. Кіровоград
24. ЗОШ №4, м. Кіровоград
25. Бережинківська ЗОШ №1 , с. Бережинка, Кіровоградська район
26. Добровеличківська ЗОШ №2, смт. Добровеличківка, Кіровоградська район
27. Казанківська ЗОШ №2 I-III ступенів, смт. Казанка
28. Чорноморківська ЗОШ I-III ступенів, с. Чорноморка, Очаківський район
29. ЗОШ I-III ступенів імені Олега Ольжича, м. Миколаїв
30. Муніципальний колегіум, м. Миколаїв
31. Черняхівська гімназія, смт. Черняхів
32. Березівська ЗОШ I-III ступенів, с. Березівка, Житомирський район
33. ЗОШ №8, м. Житомир
34. Гуманітарна гімназія №23, м. Житомир
35. Житомирський міський ліцей, м. Житомир
36. Нижньотурівська ЗОШ І-ІІ ступенів, с. Нижній Турів, Турківський район
37. ЗОШ І-ІІІ ступенів №66, м. Львів
38. Опарівський НВК І-ІІ ступенів, с. Опарі, Дрогобицький район
39. ЗОШ №15 І-ІІІ ступенів, м. Ужгород
40. Довгівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Довге, Іршавський район
41. ЗОШ №25, м. Тернопіль
42. Українська гімназія ім. І. Франка, м. Тернопіль
43. Гімназія імені Лесі Українки, м. Севастополь
44. Бахчисарайська освітня школа №5 з кримськотатарською мовою навчання, м. Бахчисарай
45. Металістівська ЗОШ імені М. Островського, с. Металіст, Амвросіївський район
46. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44, м. Макіївка, Червоногвардійський район
47. Ліцей «Ерудит», м. Донецьк
48. ЗОШ №2, м. Донецьк
49. Школа-інтернат, м. Донецьк
50. Бобриківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Бобрикове, Антрацитовський район
51. Краснолуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів, м. Красний Луч
52. Навчально-виховний заклад загальноосвітня школа 1 ступеню-гімназія №59, м. Луганськ
53. КЗ “Луганська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №21″, м. Луганськ
54. КЗ “Луганська спеціалізована школа № 3″, м. Луганськ
55. Школа №3, м. Боярка
56. Спеціалізована школа № 43 “Грааль”, м. Київ
57. Київський науково-природничий ліцей №145, м. Київ
58. Гімназія «Консул» №86, м. Київ
59. Кловський ліцей, м. Київ
60. Клавдієвської ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Клавдієво-Тарасове, Бородянський район
61. Вишгородська районна гімназія «Інтелект», м. Вишгород
62. ЗОШ №1, м. Луцьк
63. ЗОШ №25, м. Луцьк
64. ЗОШ №21, м. Луцьк
65. ЗОШ №26, м. Луцьк
66. ЗОШ №19, м. Луцьк
67. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27, м. Чернігів
68. Топорівська школа, с. Топорівці, Городенківський район
69. Віконська школа, с. Вікно, Городенківський район
70. Кунисівська школа, с. Кунисівці, Городенківський район
71. Росохацька школа, с. Росохач, Городенківський район
72. Дубківська школа, с. Дубки, Городенківський район
73. Серафинецька школа, с. Серафинці, Городенківський район
74. Торговицька школа, с. Торговиця, Городенківський район
75. Чернелицька школа, с. Чернелиця, Городенківський район
76. Луківська школа, с. Луки, Городенківський район
77. Городенківська гімназія, м. Городенка
78. Школа №1, м. Коломия
79. Школа №2, м. Коломия
80. Школа №3, м. Коломия
81. Школа №4, м. Коломия
82. Школа №5, м. Коломия
83. Школа №6, м. Коломия
84. Школа №7, м. Коломия
85. Школа №8, м. Коломия
86. Школа №9, м. Коломия
87. Школа №10, м. Коломия
88. Гімназія імені М.Грушевського, м. Коломия
89. Мишинська школа, с. Мишин, Коломийський район
90. Дебеславцівська школа, с. Дебеславці, Коломийський район
91. Ковалівська школа, с. Ковалівка, Коломийський район
92. Воскресінцівська школа, с. Воскресінці, Коломийський район
93. П’ядицька школа, с. П’ядики, Коломийський район
94. Гвіздецька школа, смт. Гвіздець, Коломийський район
95. Рунгурська школа, с. Рунгури, Коломийський район
96. Сопівська школа, с. Сопів, Коломийський район
97. Спаська школа, с. Спас, Коломийський район
98. Дубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, м. Дубно
99. Кам’янець-Подільський ліцей, м. Кам’янець-Подільський
100. Кам’янець-Подільський НВК №16, м. Кам’янець-Подільський
101. Вороновицька ЗОШ №1, смт. Вороновиця, Вінницький район
102. Михайлівська ЗОШ, с. Михайлівка, Вінницький район
103. Сосонська ЗОШ, с. Сосонка, Вінницький район
104. ЗОШ №12, м. Вінниця
105. ЗОШ №29, м. Вінниця
106. ЗОШ №30, м. Вінниця
107. ЗОШ №31, м. Вінниця
108. Бершадська ЗОШ І-ІІІ ступенів, м. Бершадь
109. Флоринська школа І-ІІІ ступенів, с. Флорино, Бершадський район
110. Осіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Осіївка, Бершадський район
111. Великокириївська школа І-ІІІ ступенів, с. Велика Кириївка, Бершадський район

Антін Мухарський презентував свою книжку “Смерть малороса”

1-го квітня в Києво-Могилянської Академії відбулась презентація книжки Антіна Мухарського “Смерть малороса – або ніч перед Трійцею“. Перед аудиторією, яка складалась здебільшого із студентів, Антін розповів про своє “прозріння” як українця, про “лагідну українізаціїю” та про культурологічну війну, яка сьогодні ведеться в Україні, про “боротьбу за українця в собі”.

Антін Мухарський виступає перед студентами Києво-Могилянської Академії

Конференція Всеукраїнського комітету захисту української мови “Українізація – це конкретні справи” від 10 березня 2013 р.

Промовці на конференції ділился конкретним досвідом успішних акцій і проектів у своїх регіонах, які можуть бути корисними для генерування ідей і реалізації в інших регіонах.
Усі виступи від конфереції “Українізація – це конкретні справи” можна переглянути натиснувши на відповідний заголовок із списку виступаючих.

«Ірпінські семінари – середовище спілкування молодих українських інтелектуалів»
Ростислав Семків

«Українські флешмоби в умовах Півдня України»
Наталя Михайленко (Одеса)

«Як перекладати російські шлягери українською» (проект «Лагідна українізація»)
Антін Мухарський

«Реалізація культурних національних проектів в умовах колоніальної залежності»
Сашко Лірник

«Як знімати український фільм в сучасних умовах (на прикладі фільму «Українська революція»)
Іван Канівець

«Обмін досвідом у сфері відстоювання конституційного права на всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя»
Сергій Мельничук (Луганськ)

«Як дублювати українською фільми»
Андрій Меаковський (Львів)

«Як організувати фестивалі повстансько-патріотичної пісні (на прикладі фестивалю «Бандерштат»)
Павло Данильчук (Луцьк)

«Українські розмовні клуби на Сході: донецький досвід»
Сергій Стуканов (Донецьк)

«Чи можлива культурна українська реконкіста на сході України»
Станіслав Федорчук (Донецьк)

«Спільнота «Гуртом» як популяризатор українського»
Володимир Левчук

«Як українізувати сферу обслуговування: позитивні практики»
Анна Ющенко

«Успішні практики популяризації української мови від НББ»
Оксана Левкова

*Окрема подяка Олександру Демченку за представлені відеозаписи.

У Тернополі відбулась презентація фільму “Стеком і шаблею”

За сприяння Всеукраїнського комітету захисту української мови Тернопіль став третім містом України де презентувався фільм «Стеком і шаблею», який розповідає про українського патріота, скульптора і організатора війська Українських січових стрільців і Сірої дивізії Армії УНР, Михайла Гаврилка. У 1920 році більшовики живцем спалили Гаврилка у топці паровоза.
Під час презентації в Тернополі виступив автор книги «Михайло Гаврилко. І стеком, і шаблею» Роман Коваль, який також є продюсером і співавтором сценарію фільму. Також виступали режисер фільму Володимир Бондаренко, відомий бандурист Тарас Силенко.

Голова осередку в Тернополі Всеукраїнського комітету захисту української мови Степан Барна під час презентації в Тернополі