Методологічні рекомендації для осередків

Членство в Комітеті є індивідуальним.

Кожен член Комітету зобов’язаний активно захищати українську мову і брати участь у заходах та ініціативах Комітету.

Члени Комітету можуть входити до одного із осередків Комітету або не входити в жоден осередок. Заохочується членство в осередках, які діють на певній території на захист української мови, проводять заходи, беруть участь в ініціативах Комітету і т.д.

Кожен осередок має голову або співголів.

Осередки Комітету організовані на вільній основі згідно «кущового» принципу і прив’язані до конкретної території: села, міста, району, області, а також до будь-якої території, яку можна окреслити географічно.

Важливо! Осередки Комітету не мусять бути прив’язаними до конкретної території-одиниці згідно адміністративно-територіального поділу України. Тобто осередок може бути прив’язаний не тільки до села, міста, району чи області, а також, наприклад, до:

– конкретної вулиці чи вулиць міста або іншого населеного пункту,
– окресленої половини, чверті і так далі міста чи іншого населеного пункту,
– кількох сіл чи інших населених пунктів,
– конкретного багатоповерхового будинку чи будинків тощо.

Головне, щоб осередок діяв на всій території, яку охоплює. Контроль за діяльністю осередків закріплено за виконавчим органом Комітету — виконавчим комітетом.

Остаточне рішення щодо формування осередків і меж території, на якій діє конкретний осередок, залишається за центральним органом Комітету, Радою Комітету (організаційним комітетом).

Голови осередків відповідають за організацію діяльності усіх членів Комітету, що входять у зазначений осередок, за організацію та проведення заходів на території на якій діє даний осередок, за повідомлення членів даного осередку про події та важливі ініціативи Комітету, а також за передачу пропозицій від членів осередку до виконавчого комітету, який діє як центральний виконавчий орган Комітету.

Координує діяльність осередків та членів Комітету виконавчий орган Комітету — виконавчий комітет.

Усі питання, які виникають між членами або між осередками Комітету, вирішуються колегіально центральним органом Комітету, Радою Комітету (організаційним комітетом).

Вступ у члени Комітету здійснюється електронним способом шляхом заповнення анкети, яка розміщена на сайті Комітету.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *